03 Lis

10 PYTAŃ, KTÓRE WARTO ZADAĆ, ABY POPRAWIĆ WYNIKI ZESPOŁU

Przewodzenie zespołowi nie należy do łatwych zadań. Lista potencjalnych wyzwań, oczekiwań i zażaleń jest postrzegana indywidualnie przez każdego członka zespołu. Kiedy zespół osiąga założone cele płynie na fali sukcesu. Wszyscy są zadowoleni i dumni ze swojej pracy. W takich chwilach rzadko myśli się o podsumowaniach i wnioskach na przyszłość. O wprowadzeniu dobrych praktyk w codzienne zadania.
Inaczej jest, kiedy spada zaangażowanie, wyniki dalekie są od oczekiwanych i nic nie idzie tak jak powinno.

Jednym z możliwych rozwiązań sytuacji jest spotkanie zespołu i wypracowanie wspólnych odpowiedzi na pytania:

 1. Kim są nasi członkowie?
  To pytanie dotyczy kapitału ludzkiego i wyjątkowego wkładu, jaki oferuje każdy członek zespołu. Chodzi o lepsze zrozumienie tego, kto „gra w naszej drużynie”.
 2. Kim jesteśmy?
  Kim jesteśmy, jako zespół, który generuje wspólne zaangażowanie, tworzy granice i definiuje poziom, na jaki pozwoli osobom niebędącym członkami dołączyć do zespołu.
  Tożsamość zespołu stanowi sposób działania.
 3. Dokąd zmierzamy?
  Wizja zespołu jest powodem jego istnienia, jest jego celem i wyznacza kierunek działania.
  Bardzo ważne jest, aby zespół identyfikował się z wizją, udoskonalał ją, dostosowywał i kształtował tak, aby miała ożywczy wkład w działania zespołu mające na celu osiąganie założonych celów.
 4. Co nas łączy?
  Wartości są podstawą zachowania, składają się z naszych przekonań na temat tego, co jest dobre/złe, ważne/nie ważne dla zespołu. Wpływają na wyniki zespołu i odnoszą się do postaw, do założeń, komunikacji i metod, którymi posługują się członkowie zespołu.
 5. Co robimy?
  Odpowiedź na to pytanie powinna pomóc zespołowi w zrozumieniu jego działań i powinna zakończyć się przyjęciem/ zmianą struktury organizacyjnej zespołu lub planów operacyjnych.
 6. Jak to robimy?
  W dobrze funkcjonującym zespole istotną kwestią są normy i role.
  Normy regulują i kierują zachowanie, reprezentują oczekiwania członków zespołu, co do tego, co stanowi właściwe zachowanie.
  W zespole odgrywane są różne role, należy sprecyzować te formalne i nieformalne.
 7. Skąd wiemy, że to osiągamy?
  Pomiar sukcesu lub porażki zespołu zapewnia, dynamikę działania. Jeśli członkowie zespołu znają kryteria pomiaru postępów i potrafią zmierzyć korzyści są w stanie odpowiedzieć na pytanie: Skąd wiemy, że to osiągamy?
 8. Jak utrzymujemy naszą dynamikę?
  Świadomość siebie i znajomość pozostałych członków zespołu, podobieństw/różnic, mocnych/słabych stron, stylów myślenia i działania ułatwia ustalenie procedur i osadzenie ich, jako część swojej kultury. Procedury te powinny odnosić się do sposobów współpracy dających możliwość osiągania wyników np.: określania, w jaki sposób zespół się komunikuje, rozwiązuje problemy, podejmuje decyzje i rozwiązuje konflikty.
 9. Jak sobie radziliśmy do tej pory?
  Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić szczególna uwagę na to, jak zespół osiągnął swoje cele i zadania. Informacja zwrotna dotyczy sposobów działania powiązanych z konkretnymi korzyściami.
 10. Co to dla nas oznaczało?
  Czas na refleksje, możliwość podzielenia się tym, co znaczy wspólna praca i doświadczenia na poziomie indywidualnym i zbiorowym dla każdego członka zespołu. Dzięki temu procesowi buduje się wspólnota, możliwość powiedzenia „my” i uzyskuje się zaangażowanie każdego członka zespołu we współpracę, w poszukiwanie rozwiązań i osiąganie celów zespołowych.

Wspólnie wypracowane wartości, normy, zasady i role, przedyskutowane działania zwieńczone sukcesem lub porażką a na koniec umiejętność wypracowania rozwiązań i wdrożenie w życie zespołu na pewno przyniosą rezultaty.

Magdalena

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT