01 Lis

25-26.11.2016 DREAM TEAM-SKUTECZNY LIDER

O SZKOLENIU

PROGRAM

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

W związku z dużym zapotrzebowaniem Klientów na warsztaty z zakresu rozwoju kluczowych kompetencji współczesnego Lidera miło mi zaprosić Państwa do udziału w praktycznym warsztacie Skuteczny Lider, który jest częścią projektu szkoleniowego „Dream Team – jak zwiększyć efektywność swojego zespołu.”
Współpracując z Liderami z biznesu, zauważyliśmy, że stare metody przywódcze już nie działają i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Warsztat pokazuje jak realnie w istniejącej kulturze zarządzania można wykorzystać procesy współpracy. Odpowiada na pytania: Co to znaczy skuteczny Lider? Z kim chcą dziś pracować ludzie? Jakiego lidera oczekuje zespół? Gdzie jest „złoty środek” organizacji w utrzymaniu pozycji rynkowej?

Warsztat skierowany jest do dyrektorów, menadżerów, liderów, kierowników, właścicieli firm.

CELE:
Analiza i spojrzenie z innej perspektywy na dotychczasowy model zarządzania
Wzbudzenie i wzmocnienie świadomości lidera w budowaniu środowiska i kultury pracy
Poznanie i doświadczenie działań nakierowanych na osiąganie celów własnych i zespołowych
Poznanie i doświadczenie narzędzi wspierających budowę trwałych relacji w zespole

KORZYŚCI:
Poznasz swój potencjał, potencjał Lidera
Określisz swoją rolę w zespole
Nauczysz się jak świadomie budować autorytet lidera
Określisz swoje cele jako Lidera
Udoskonalisz umiejętności budowania relacji
Udoskonalisz umiejętności komunikacji w zespole
Poznasz narzędzia wspierające lidera w rozwoju kompetencji własnych oraz członków zespołu
Dokonasz analizy własnego modelu zarządzania
Zdobędziesz wiedzę i umiejętności skutecznej identyfikacji swoich potrzeb oraz potrzeb zespołu
Doświadczysz procesu zarządzana od strony coachingowego podejścia do pracowników

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
Skuteczny Lider przyczyni się do rozwój pracowników, wzrostu odpowiedzialności za realizowane zadania, wzrostu zaangażowania
Skuteczny Lider maksymalne wykorzysta kompetencje pracowników
Działania Lidera przyczynią się do minimalizacji rotacji pracowników
Wzrośnie atrakcyjność organizacji na rynku pracy

KIEDY ? 
25 – 26 listopada 2016 r g. 9:00

GDZIE ? 
Fabryka Sensu. Wrocław, ul. B. Polaka 21/4

WARSZTAT POPROWADZI:
Magdalena Kozicka certyfikowany Coach, Trener biznesu, Trener Points of You™, przedsiębiorca oraz właściciel marki Harmony Business & Life.

CENA: 
Cena warsztatów 1 200 zł
Dokonując płatności do 13 listopada zapłacisz    980 zł

Cena zawiera:

  • uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat,
  • 60 minutową indywidualną sesję coachingową (spotkanie Wrocław lub skype),
  • obiady,
  • poczęstunek podczas przerw.

DZIEŃ 1 ŚWIADOMY LIDER

Mój potencjał – potencjał Lidera – co już posiadam i czego jeszcze potrzebuję jako Lider
Rola, cechy, kompetencje Lidera
Odkrywanie własnej definicji Lidera
Budowanie autorytetu Lidera

DZIEŃ 2 MÓJ ZESPÓŁ

Integracja zespołu wokół wartości,
Budowanie zasad i reguł współpracy w zespole
Znajomość celów i zadań zespołu
Angażowanie i rozwijanie pracowników
Coaching jako działanie Lidera rozwijające potencjał pracownika wspierające w zdobyciu nowych umiejętności, korektę błędów i rozwiązywanie problemów – planowanie działań rozwojowych – wpływ postawy Lidera na poziom zaangażowania pracowników (elastyczność, otwartość, zaufanie)

 

PROGRAM SZKOLENIA

[FM_form id=”9″]

Oświadczam iż zostałem(am) upoważniony(a) w imieniu firmy do podpisania formularza.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.

Potwierdzenie zgłoszenia

Po przesłaniu zgłoszenia prześlę Państwu potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wraz z dokumentami do uzupełnienia na adres e-mai podany w formularzu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Sposób płatności

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 7 dni przed datą szkolenia.


Magdalena Kozicka

Coach, Trener biznesu

podobne wpisy