20 Maj

5/10 ZDEFINIUJ ROLE

10 NAJLEPSZYCH PRAKTYK EFEKTYWNEGO BUDOWANIA ZESPOŁU
5/10 ZDEFINIUJ ROLE

Dobrze działający, skuteczny zespół.
Ten, kto pracuje w zespole lub buduje zespoły wie, jak duże jest to wyzwanie.

Kto chciałby współtworzyć zespół, w którym członkowie:

 • są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu – wyzwania,
 • spotykają się, dyskutują, wspólnie ustalają harmonogramy działania,
 • uzupełniają się umiejętnościami specjalistycznymi oraz interpersonalnymi,
 • zobowiązują się do określonej pracy na rzecz zespołu i ponoszą odpowiedzialność – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego,
 • ponoszą odpowiedzialność opartą na współtworzeniu i zaangażowaniu w pracę i budowanie poprzez działanie, a nie tylko poczucie obowiązku

Brzmi bajecznie dobrze, czy jest wykonalne?
Odpowiedź brzmi: To zależy.

Zależy od wielu czynników, np.:

 • od organizacji, w której funkcjonuje zespół,
 • od mądrości i gotowości lidera,
 • od mądrości i gotowości członków zespołu,
  reszta jest do wypracowania.

Tworząc zespoły warto wziąć pod uwagę:

 • zróżnicowany poziom wiedzy, stażu pracy i doświadczenia,
 • zróżnicowany poziom umiejętności interpersonalnych,
 • liczebność członków zespołu – niewskazane są liczne zespoły, maks. 25 osób,

Jasne i czytelne role są jak kompas dla zespołu, każdy wie, co i jak ma wykonać.

Mając na względzie różnorodność doświadczeń i umiejętności oraz celowość tworzenia zespołu konieczne jest indywidualne podejście do każdego członka zespołu, by poznać jego predyspozycje oraz nadać wydobywającą jego możliwości rolę w zespole.

Rozwiązaniem, które wspiera liderów w procesie tworzenia i zarządzania zespołami jest teoria ról zespołowych zdefiniowana przez dr Merditha Belbina, jako „tendencje do określonych zachowań, udziału w pracy zespołu i interakcji z innymi członkami zespołu”.

Wyodrębniono 9 typów zachowań zwanych rolami zespołowymi, każda z nich ma swój wkład w pracę zespołu oraz dopuszczalne słabości, które można postrzegać, jako nieuniknioną konsekwencję silnych stron, dlatego uznawaną za dopuszczalną.
Każda z tych ról jest inna i ważna, nie jest ani dobra ani zła, ma określone zadanie w zespole. Im większa różnorodność w zespole tym bardziej wzrasta jego efektywność.

Dużym wsparciem w procesie tworzenia zespołów jest również polskie narzędzie diagnostyczno-rozwojowe FRIS®. Trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania członków zespołu. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.
Każdy styl ujawnia swoje kompetencje w konkretnych fazach Procesu FRIS®, którym jest przebieg przedsięwzięcia od momentu startu do wdrożenia.

 

Jeśli stoisz przed wyzwaniem zbudowania zespołu, zaplanuj działania i z myślą o celu skrupulatnie dobierz członków bazując na ich umiejętnościach i predyspozycjach, gdyż to od nich zależy powodzenie tego przedsięwzięcia.

Jeśli pracujesz w zespole, zarządzasz nim, a nie masz ustalonych ról zespołowych zachęcam do wykonania badania, aby je dookreślić i przeprowadzić zmiany w wytyczonych obszarach.

Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą przeprowadzenia badania Stylu Myślenia i Działania FRIS®

 

Magdalena

 

źródło:
Cechy efektywnego zespołu, według Katzenbacha i Smitha [Kożusznik, 2002, s. 17]
Hackman J.R. (2002b, s. 115): Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. Harvard Business School Press, Boston.
Belbin. M. (2003), Twoja rola w zespole, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.fris.pl

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT