20 Maj

7/10 KOMUNIKUJ SIĘ JASNO

10 NAJLEPSZYCH PRAKTYK EFEKTYWNEGO BUDOWANIA ZESPOŁU

7/10 KOMUNIKUJ SIĘ JASNO

Gdy usiadłam do pisania tego artykułu pomyślałam, że nie będzie mi łatwo opisać bardzo obszerny temat, jakim jest komunikacja, w 5 minutowym tekście.
Pominę, więc czym jest komunikacja, jaki wpływ mają postawy, jakie występują style komunikacji, komunikaty i ich zakłócenia (o tym napiszę w kolejnym artykule). Skupię się na: zasadach skutecznej komunikacji i przedstawię komunikację w oparciu o style myślenia FRIS®.

Dobra komunikacja ma istotny wpływ na atmosferę w zespole, na relacje, które są głównym predyktorem zaangażowania, które w efekcie przekłada się na wydajność.
Skuteczna komunikacja wpływa również na redukcję stresu.
O wszystkim wiemy i wydawałoby się to takie proste, a w rzeczywistości nie zawsze takie jest.

Prosty, jasny i jednoznaczny komunikat, czyli zasady skutecznej komunikacji:

 • Formułowanie komunikatu w sposób zrozumiały dla odbiorców o różnych poglądach i doświadczeniach;
 • Opanowywanie reakcji emocjonalnych;
 • Minimalizowanie niezgodności między komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi (gesty, ubiór i postawa zgodne z treścią słów);
 • Zwiększanie wzajemnego zaufania;
 • Efektywne wykorzystywanie spotkań członków projektu (integracja);
 • Stosowanie formy ustnej i pisemnej komunikacji.

Co wpływa na dobrą komunikację w zespole:

 • Możliwość bezpośredniego kontaktu;
 • Umiejętność komunikacji – chodzi głównie o jasne i klarowne przekazywanie niezbędnych informacji (także krótkie i rzetelne), aktywne słuchanie, a także używanie czytelnego języka;
 • Otwartość na potrzeby innych – należy rozumieć potrzeby innych i mieć je na uwadze;
 • Postawa Ja ok, Ty ok;
 • Odpowiedzialność za pracę własną i pracę zespołu;
 • Zdolność do kompromisu – nie chodzi tu o bycie uległym, ale umiejętność dochodzenia do kompromisu opłacalnego dla wszystkich;
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów w duchu wygrany – wygrany.

Komunikacja w oparciu o Style Myślenia FRIS®.

Zrozumienie różnic w sposobie, w jakim się komunikujemy – jest inwestycją, która w każdym przypadku jest opłacalna.

Kiedy zastanawiasz się, jak skutecznie komunikować się z kimś, ważne jest, aby zrozumieć szerszy kontekst i spojrzeć na rozmówcę z perspektywy jego stylu myślenia.
Jeśli jesteś na moim blogu po raz pierwszy i nie znasz Stylów Myślenia i działania FRIS®, pozwolę sobie na krótkie wprowadzenie.
FRIS® to narzędzie diagnostyczno-rozwojowe, które trafnie określa i opisuje Twój naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach i w rozwoju osobistym.
Diagnoza FRIS® opisuje style poznawcze, Nie zajmuje się osobowością, temperamentem ani poziomem inteligencji, nie definiuje, kim jesteś. FRIS® tłumaczy JAK myślisz, a nie, CO myślisz. Pokazuje Twoje preferencje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzasz dane.
Model FRIS® opiera się o 4 perspektywy poznawcze – fakty, relacje, idee, struktury – opisujące Style Myślenia.

Na bezpośrednią komunikację wpływa głównie Styl Myślenia, który określa sposób reagowania na nowe sytuacje, nowe informacje i konieczność podejmowania decyzji, co ma duży wpływ na sposób kontaktu i prowadzenia rozmowy. Przy długoterminowej współpracy należy wziąć również pod uwagę Styl Działania, gdyż wynika on z połączenia stylu myślenia z doświadczeniami i wartościami, co pozwala na określenie postawy danej osoby wobec rozwiązywanych problemów.

Tak, więc kilka podstawowych opisów:

Perspektywa Faków – Zawodnik
W komunikacji Zawodnicy stawiają na konkret, celowość i zgodność z rzeczywistością. Nie owijają w bawełnę, nie konstruują skomplikowanych, kwiecistych wypowiedzi…

Perspektywa Relacji – Partner
W komunikacji dla Partnera rozmowa jest ważnym sposobem na utrzymanie i pielęgnowanie relacji. Niezależnie od poziomu ekstrawersji Partner zazwyczaj unika otwartych konfliktów, jeśli wypowiada trudną prawdę, ma pełna świadomość tego, jak czuje się druga osoba….

Perspektywa Ideii – Wizjoner
W komunikacji Wizjoner może zadziwiać oryginalnymi przemyśleniami, łatwością kojarzenia wiadomości z różnych dziedzin i szybkością formułowania argumentów….

Perspektywa Struktur – Badacz
W komunikacji Badacze mogą sprawiać wrażenie introwertycznych i nieco zdystansowanych. Najczęściej oznacza to, że są wciąż w fazie zbierania i porządkowania informacji, aby uzyskać pełen obraz sytuacji….

Jak komunikują się podobne i odmienne style myślenia?
Co ułatwia im dojście do porozumienia?
Co może pogorszyć komunikację w zespole?

Znajomość stylu myślenia własnego i pozostałych członków zespołu w dużym stopniu ułatwi komunikację. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do kontaktu.

Od czego zacząć?

 1. Oceń aktualny poziom komunikacji
 • upewnij się czy Twoje komunikaty są
  – istotne – bezpośrednio związane z tematem,
  – kompletne – obejmują wszystkie kwestie ważne dla tematu,
  – jasne –  zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu.
 • upewnij się czy proces komunikacji jest:
  – sprawiedliwy – wszyscy członkowie zespołu otrzymują informacje dzięki czemu mają równe szanse udziału i swojego wkładu w dane zadanie,
  – płynny – informacje są udostępniane swobodnie i łatwo,
  – szybki – odpowiedzi i opinie przekazywane są z minimalnymi opóźnieniami.2. Sprawdź jakie są potrzeby Twojego zespołu w kwestii komunikacji.
  3. Pamiętaj, że efektywna komunikacja powinna wychodzić od lidera jako przykład.
  4. Pracując nad poprawą komunikacji upewnij się, że Twój zespół rozumie, że osiągnięte wyniki mogą zależeć od tego, jak dobrze się ze sobą komunikują. Potwierdź, że interwencje w tym obszarze mają na celu poprawę komunikacji w zespole i dotyczą tego „co” i „jak” mówimy.

Magdalena

Bibliografia:
FRIS Style Myślenia Style Działania www.fris.pl
Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Styl_komunikacji_w_zespole
I. Bielińska, Z. Jakubczyńska “Efektywny zespół”,

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT