20 Maj

8/10 ZNAJDŹ CZAS NA REFLEKSJĘ

10 NAJLEPSZYCH PRAKTYK EFEKTYWNEGO BUDOWANIA ZESPOŁU

8/10 ZNAJDŹ CZAS NA REFLEKSJĘ

Łatwo jest wpaść w wir pracy, terminy, priorytety, sprawy na wczoraj, „gaszenie pożarów” zadanie goni zadanie, za mało czasu na sprawy bieżące a tu kolejkują się już nowe projekty, szybkie tempo zmian i powoli zaczyna wkradać się chaos w działanie, zmęczenie, stres, nie ma chwili na przemyślenia. W takim tempie niestety mogą rozwijać się złe nawyki.
Zmiana czy ulepszenie systemów/procesów/działań sama się nie przeprowadzi a nawet, jeśli to tylko w niechcianym kierunku.

Więc, zatrzymaj się.

Poświęć trochę czasu, aby zastanowić się zarówno nad osiągnięciami, jak i niepowodzeniami. W przypadku osiągnięć zastanów się jak możesz je wzmocnić, utrwalić czy udoskonalić to, co zadziałało. W przypadku niepowodzeń skup się na obszarach, w których istnieją możliwości poprawy i poszukuj rozwiązań.
Stephen Covey w książce „7 nawyków skutecznego działania” pisze o ostrzeniu piły jako odnowieniu swoich sił w czterech wymiarach.
„Wyobraź sobie, że natknąłeś się w lesie na kogoś, kto gorączkowo ścina drzewo.
– Co robisz? – Pytasz.
– Nie widzisz? – Odpowiada ze zniecierpliwieniem. – Ścinam to drzewo.
– Wyglądasz na wykończonego! – Wykrzykujesz. – Długo już to robisz?
– Ponad 5 godzin – odpowiada. I jestem skonany! To ciężka praca.
– Może zrób przerwę i naostrz piłę? – Proponujesz. – Z pewnością poszłoby wtedy szybciej.
– Nie mam czasu na ostrzenie piły – odpowiada mężczyzna stanowczo – Ścinam drzewo.”
Ta krótka historia jest tak wymowna, że nie potrzebuje komentarza.

Jak często?
To zależy od Ciebie tego, co robisz, terminowości działań i czego dotyczyć ma analiza. Spotkania indywidualne lub zespołowe mogą odbywać się raz do roku, raz na kwartał, miesiąc lub raz w tygodniu. Analiza pozwala zespołowi zastanowić się, gdzie był, gdzie jest teraz i dokąd zmierza. Wspólne zastanowienie się, jako zespół nad indywidualnym wkładem pozwoli członkom zespołu docenić wykonaną pracę, a także zastosować ewentualne korekty działań. Motywacja, kierunek dalszych działań, zaangażowanie to wszystko ma szansę wzmocnić się podczas spotkania.

Od czego zacząć?

  • Znajdź w swoim kalendarzu czas na spotkanie, zarezerwuj termin i powiadom o tym zainteresowanych.
  • Dokonaj analizy dotychczasowych działań zespołu.
  • Podczas spotkania przekaż swoje przemyślenia.
  • Bądź otwarty na opinie, zaproś członków zespołu do wspólnych rozmów i dzielenia się refleksjami.
  • Pamiętaj o celach, jakie stoją przed wami i wartościach organizacji.
  • Odważnie i odpowiedzialnie podejmuj decyzje.


Powodzenia
Magdalena

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT