06 Lip

AKTYWNE SŁUCHANIE

Znasz ten widok? W restauracji czy barze siedzi kilka osób przy stoliku i większość z nich przegląda swoje smartfony? Albo park, ławka dwoje ludzi i każdy z nosem w telefonie? Zapewne widziałeś też kartki w witrynach restauracyjnych informujące o braku WIFI tym samym zachęcające do rozmów.
W świecie cyfrowych rozwiązań i przeciążenia informacją czasem łatwiej jest wymienić treść na wygodę, znaczenie na szybkość, dlatego umiejętność aktywnego słuchania może być jedną z bezcennych umiejętności.

Słuchanie jest podstawowym elementem umiejętności komunikacyjnych jest procesem, podczas którego podejmujesz świadomą decyzję, aby słuchać i rozumieć komunikaty rozmówcy.
Aktywne słuchanie to widzenie rozmówcy również w roli słuchacza, to zainteresowanie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, to brak oceny, cierpliwość, dawanie czasu drugiej osobie na pozbieranie swoich myśli i uczuć.

I kiedy świadomie włączasz tryb aktywnego słuchania zaczynasz dostrzegać i osiągać dużo więcej:

 • Budujesz głębokie zaufanie
  Gdy pielęgnujesz nawyk szczerego słuchania, zapraszasz ludzi do otwarcia się. Dajesz sygnał, że nie będziesz oceniał i wyciągał pochopnych wniosków na podstawie powierzchownych informacji, że dbasz o rozmówcę poprzez uważne słuchanie. Dzięki temu możesz stworzyć głębokie relacje oparte na zaufaniu.
 • Wzmacniasz swoją cierpliwość
  Rozwijanie cierpliwości towarzyszy aktywnemu słuchaniu wymaga czasu, ale w miarę, jak stajesz się coraz lepszy w słuchaniu automatycznie rozwijasz swoją cierpliwość.
 • Okazujesz swoją otwartość, stajesz się przystępny
  Prezentując się, jako cierpliwy, nieoceniający słuchacz otwierasz się na ludzi, którzy czują swobodę wyrażania swoich myśli.
 • Poszerzasz swoją perspektywę
  Słuchanie innych ludzi, przyjmowanie innych punktów widzenia pozwala spojrzeć na życie z różnych perspektyw. Czasami zupełnie nie oczywistych z uwagi na posiadane przekonania i sposób myślenia.
 • Rozwijasz kompetencje i zdobywasz wiedzę
  Im więcej informacji, wiedzy „wyciągniesz” ze spotkań, instrukcji czy przekazanych raportów tym bardziej wydajne i skuteczne będą w realizacji Twoje zadania.
 • Oszczędzasz czas i pieniądze
  Słuchając efektywnie zmniejszasz ryzyko nieporozumień i błędów, które mogą negatywnie wpływać, na jakość Twojej pracy i życia. Możesz również zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki uzyskanym informacjom.
 • Pracujesz nad rozwiązaniami problemów
  Aktywne słuchanie ułatwia zrozumienie, w czym tkwi problem oraz co i jak można zrobić, aby ten problem rozwiązać

Co czyni dobrego słuchacza?

Dobry słuchacz upewnia się, że inni wiedzą, że zostali wysłuchani, zachęca rozmówcę do dzielenia się swoimi przemyśleniami i uczuciami sprawnie posługując się pozytywnym wzmacnianiem rozmówcy poprzez:

 • Skupienie uwagi na rozmówcy (nie zwracanie uwagi na zegarek, nie wiercenie się, nie zajmowanie się innymi rzeczami)
 • Niewerbalne oznaki słuchania np. kiwanie głową na znak zrozumienia, utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
 • Używanie słów potwierdzających np.: tak, rozumiem, ok., wiem,
 • Zapamiętywanie tego, co powiedział rozmówca
 • Brak oceny
 • Nie wchodzenie w słowa, nie przerywanie
 • Stosowanie pytań otwartych,
 • Dopytywanie, wyjaśnianie, parafrazowanie, odzwierciedlanie

Aktywne słuchanie jest ważną umiejętnością społeczną, która ma wartość w różnych sytuacjach.

Ćwicz tę umiejętność często, a stanie się ona łatwiejsza. Jeśli masz trudności z aktywnym słuchaniem, zastanów się, czy jest coś, co Ci przeszkadza i wyeliminuj to ze swojego działania. Stare nawyki trudno przełamać, więc musisz podjąć świadomy wysiłek, aby stać się aktywnym słuchaczem. Możesz rozpocząć od podsumowania każdej rozmowy oraz sporządzenia listy, które z opisanych technik stosujesz z lekkością, a które z nich wymagają dopracowania.

Magdalena

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT