20 Paź

JAK ORGANIZOWAĆ SWÓJ CZAS I SKUTECZNIEJ WYKORZYSTAĆ WŁASNY POTENCJAŁ ?

O SZKOLENIU

PROGRAM

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:
Dyrektorów, Menadżerów, Kierowników którzy maja bardzo mało czasu i dużo pracy.
Sprzedawców którzy chcą osiągać wyższe wyniki finansowe.
Pracowników którzy chcą awansować i osiągać wyższe dochody.
Osób, które chcą zdobyć umiejętności zarzadzania sobą w czasie.
Osób, które stosowały różne metody ale nie przyniosły im oczekiwanych rezultatów.
Wszystkich, którzy chcą osiągnąć harmonię pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:
Jak efektywnie zarządzać sobą w czasie;
Od czego zależy sprawna organizacja czasu;
Jak inwestować czas;
Czym są dystraktory i jak je eliminować;
Jak skutecznie delegować zadania;
Dlaczego niektóre metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;
Że doba ma 24 godziny niezależnie kim jesteś a to co ma znaczenie to umiejętność wykorzystania posiadanego czasu

PODCZAS SZKOLENIA NAUCZYSZ SIĘ:
Jak zwiększyć własną produktywność;
Jak skutecznie wyznaczać cele;
Jak skutecznie planować;
Jak realizować zaplanowane działania;
Jak eliminować istniejące dystraktory;
Jak wykorzystać znajomość technik
organizacji czasu;
Jak radzić sobie z pracą pod presją czasu;
Jak skutecznie delegować;
Jak zmieniać niepożądane nawyki i
budować nowe.

METODY 
Zajęcia prowadzę w formie warsztatów z wykorzystaniem interaktywnych wykładów, ćwiczeń, dyskusji moderowanych i prezentacji. Projektując programy warsztatów opieram się na Cyklu Kolba oraz uwzględniam indywidualne sytuacje z środowisk pracy uczestników.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA 
2 dni (godz. 9:00 – 17:00) + 90 minut w formie treningu indywidualnego
Termin wykorzystania treningu indywidualnego – do 6-ciu miesięcy od zakończenia szkolenia
Formy wykorzystania treningu indywidualnego – telefon, skype, email

CENA 
990 zł  + 23% VAT

INFORMACJE DODATKOWE – CENA ZAWIERA:
Uczestnictwo w szkoleniu
Materiały szkoleniowe
Certyfikat ukończenia szkolenia
Obiady, poczęstunek podczas przerw

INFORMACJE DODATKOWE – CENA NIE ZAWIERA:
Kosztów dojazdu
Kosztów noclegu

DZIEŃ I
JA I MÓJ CZAS
Przekonania dotyczące czasu i zarzadzania czasem;
Postrzeganie czasu;
Autoanaliza zarządzania sobą w czasie;
Praca z linią czasu;
Typy osobowości a zarządzanie sobą w czasie;
Sporządzanie budżetu czasu;

USTAL KIERUNEK I PLANUJ CZYLI CELE, PRIORYTETY I PLANY
Cele krótko i długookresowe;
Jak poprawnie wyznaczać cele aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo ich realizacji;
Wyznaczanie celów;
Techniki ustalania ważności zadań;
Kontrola i weryfikacja celów;
Rola planowania w zarządzaniu czasem;
Jak realistycznie zbudować swój plan;
Tworzenie planu;

DZIEŃ II
BARIERY W REALIZACJI ZAPLANOWANYCH
DZIAŁAŃ
Przeszkody wewnętrzne – „złodzieje czasu”;
Przeszkody zewnętrzne – dystraktory;
Praca pod presją czasu;
Identyfikacja przeszkód i sposoby ich
eliminacji;
Wypracowanie efektywnych strategii
przeciwdziałania zakłóceniom w pracy;

ELEMENTY I NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ORGANIZACJĘ CZASU
DELEGOWANIE ZADAŃ
Korzyści z delegowania
Poziomy delegowania
Przyczyny delegowania
Problemy wynikające z delegowania i jak je rozwiązywać
Tworzenie harmonogramy zadań
ASERTYWNA KOMUNIKACJA
MS OUTLOK, TELEFON, ELEKTRONICZNE CHMURY DANYCH

PROGRAM SZKOLENIA

[FM_form id=”7″]

Oświadczam iż zostałem(am) upoważniony(a) w imieniu firmy do podpisania formularza.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości zamówienia.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 3 dni przed szkoleniem, uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.

Potwierdzenie zgłoszenia

Po przesłaniu zgłoszenia prześlę Państwu potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu wraz z dokumentami do uzupełnienia na adres e-mai podany w formularzu w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.

Sposób płatności

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 14 dni przed datą szkolenia.

 


Magdalena Kozicka

Coach, Trener biznesu

Szkolenia otwarte

0 Komentarzy

podobne wpisy