13 Maj

O CO CHODZI Z TYM COACHINGIEM

Czym jest coaching ?

Jest wiele definicji coachingu, różnią się między sobą użytymi słowami i każda z nich może być poprawna. Ja opowiem Ci czym dla mnie jest coaching Ty wybierzesz to co jest Tobie bliższe.
A więc czym jest coaching? Jest jedną z wielu form rozwoju osobistego. Jest procesem / drogą / podróżą podczas której poszukujesz / dostrzegasz / wykorzystujesz swoje kompetencje, talenty i możliwości. W procesie ty jesteś źródłem zasobów, doświadczasz, ćwiczysz, planujesz, uruchamiasz wszystkie zmysły i realizujesz siebie w swoim tempie i na własną odpowiedzialność. Rolą coacha jest uważne podążanie za Tobą i wsparcie bez udzielania rad i podpowiedzi bo posiadasz wszystko co jest potrzebne by działać i dokonywać zmian.

Inne formy wspomagające rozwój czyli czym coaching nie jest

Początki coachingu w dużym skrócie.

W 1974 roku Tim Gallwey opublikował książkę pt. ”Gra wewnętrzna”, w której przedstawił swój pogląd na temat skuteczności coachingu w pracy ze sportowcami. Uważał iż najlepszym sposobem pomocy w osiąganiu sukcesu nie jest dawanie rad, ale zadawanie odpowiednich pytań, które pomogą graczowi korzystać z własnego doświadczenia.

W biznesie pojęcie coachingu spopularyzował Sir John Whitmore (uczeń Gallweya) wydając książkę pt. ”Coaching trening efektywności” w 1992 roku. Jednak coaching stał się uznaną metodą dopiero wraz z powstaniem 1992 r Coach University, którego założycielem był Thomas Leonard. Spowodowało to powstanie wielu szkół coachingu w USA i na całym świecie.

 

Rodzaje coachingu czyli jaki kierunek wybrać aby się nie zgubić.

 

 

Coaching możemy podzielić np. wg kryteriów :

 Obszar pracy
Coaching biznesowy / business coaching, adresowany jest np. do :

 • właścicieli firm,
 • osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
 • firm rozpoczynających swoją działalność,
 • specjalistów pracujących na prywatnej praktyce,
 • ludzi pragnących odejść z dużych korporacji i założyć własny biznes

Business coaching pozwala na doprecyzowanie i szybsze osiągnięcie celów biznesowych oraz lepsze radzenie sobie z wyzwaniami w zarządzaniu. Rezultatem business coachingu jest wypracowanie i wdrożenie nowych strategii zarządzania firmą i/lub zespołem. Nastawiony na wspieranie osób zarządzających w osiągnięciu wyznaczonych celów organizacyjnych i zrealizowaniu planów działania firmy.

Coaching korporacyjny / corporate coaching, adresowany jest np. do:

 • dużych przedsiębiorstw, organizacji
 • korporacji

Coaching korporacyjny obejmuje coaching zespołów a także tworzenie i rozwój relacji między organizacjami.

Coaching wykonawczy / executive coaching, skierowany jest np. do:

 • prezesów,
 • dyrektorów,
 • menadżerów wyższych szczebli zarządzania
 • osób dobrze wykształconych i mających duże doświadczenie oraz wiele szkoleń i warsztatów

Coaching wykonawczy skupia się na rozwoju kluczowych dla menadżera obszarów pracy : doskonalenia kompetencji przywódczych, podejmowanie decyzji, usprawnienie komunikacji z podwładnymi, kierowanie ludźmi, zarządzanie wynikami, motywowanie, umiejętne wprowadzanie zmian w organizacji, myślenia strategicznego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Dostarcza umiejętności radzenia sobie z trudnościami w prowadzeniu biznesu i podnosi skuteczność działań, jakich wymaga pełnienie odpowiedzialnych ról.

Coaching menadżerski / manager coaching, skierowany jest do:

 • menadżerów średniego szczebla

Skupia się na rozwoju konkretnych kompetencji, predyspozycji i zachowań menadżera. Celem coachingu menadżerskiego jest zwiększenie wykorzystania potencjału i efektywności działań menadżera, świadome wykorzystanie umiejętności, osiąganie ustalonych celów.

Coaching przywódczy / leadership coaching, skierowany jest do :

 • liderów zespołów,
 • członków zarządu,
 • dyrektorów,
 • menadżerów wyższego szczebla.

Coaching przywódczy ukierunkowany jest na rozwój kompetencji związanych z przewodzeniem innym, skupia się na nowej roli lidera. Lidera, który pełni w swoim zespole rolę coacha i mentora, jest kreatywny i jednocześnie pobudza innowacyjność u członków zespołu. Leadership coaching min. wpływa na wzrost satysfakcji zawodowej, poprawia relacje z zespołem, zwiększa efektywność działań i kompetencji przywódczych, zwiększa umiejętność zarządzania trudnymi sytuacjami, zwiększa motywację do działania.

Coaching kariery, coaching zawodowy / career coaching, skierowany jest do osób które chcą:

 • podjąć pracę
 • zbudować plan rozwoju i kariery,
 • osób zmieniających ścieżkę kariery,
 • osób stojących przed znaczącymi decyzjami zawodowymi,
 • osób pracujących w korporacjach lub zastanawiających się na podjęciem takiej posady,
 • poszukać pomysłu na swoją przyszłość,
 • przygotować się do awansu

Coaching kariery skupia się na wsparciu planowania i rozwoju kariery zawodowej, pomaga w odnalezieniu zasobów osobistych i zawodowych, które mogą wspierać rozwój kariery.

 Coaching on job

Polega na towarzyszeniu klientowi w czasie rzeczywistym jego pracy. Zadaniem coacha jest  obserwacja stylu pracy, stosowanych strategii, stylu podejmowania decyzjach, budowaniu relacji. Coach koncentruje się na elementach, które mogą mieć wpływ na efektywność pracy np. czas wykonywania poszczególnych czynności, na jakie elementy pracownik zwraca uwagę, w którym momencie pojawiają się trudności oraz jak sobie z nimi radzi itp. Zasadniczym etapem takiej formy coachingu jest rozmowa coachingowa połączona z udzieleniem feedbacku, której rezultatem są konkretne wnioski dotyczące efektywności pracy Klienta coachingu.

Coaching życiowy / life coaching, dotyczy rozwoju osobistego i skierowany jest do osób, które chcą:

 • poprawić jakość swojego życia,
 • chcą dokonać zmian i nie wiedzą jak zacząć,
 • spełniać swoje marzenia,
 • przekraczać własne ograniczenia
 • uwierzyć w siebie
 • chcą poprawić relacje z innymi ludźmi
 • poszukują najlepszej drogi dla siebie
 • chcą żyć w harmonii, utrzymać równowagę między życiem rodzinnym a pracą

Podmiot wsparcia – Ilość uczestników

Coaching indywidualny polega na wsparciu w rozwoju jednej osoby.
Coaching relacji skupia się na zmianie interakcji dwóch lub trzech osób.
Coaching grupowy skupia się na pracy z kilkoma członkami grupy nastawionych na realizację własnych dylematów rozwojowych poprzez wspólną pracę.
Coaching zespołowy, odnosi się do całej Organizacji, koncentruje się na poprawie lub wypracowaniu skutecznych sposobów realizacji celów i zadań stojących przed zespołem, integracji zespołu, analizie jakości współpracy i planowaniu wdrożenia usprawnień oraz zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu zaistniałym. Jest także okazją do wymiany wzajemnych oczekiwań, zdefiniowania pełnionych ról i zakresów odpowiedzialności, wzajemnym przekazaniu informacji zwrotnej mającej na celu poprawę.
Self-coaching polega na systematycznej refleksji nad własnym rozwojem, coach jest sam dla siebie wsparciem
W literaturze istnieje wiele kryteriów według, których można opisać typy coachingu. Zainteresowanych odsyłam do literatury branżowej.

Korzyści z coachingu czyli co z tego możesz mieć.

 

 

 

 • precyzyjnie określisz swoje cele osobiste lub zawodowe,
 • dokładnie zaplanujesz swoje działania
 • odkryjesz swoje talenty i wartości,
 • stworzysz atrakcyjną wizję tego co chcesz osiągnąć,
 • zidentyfikujesz i zneutralizujesz swoje ograniczenia i przekonania

Jest ich bardzo dużo najlepiej kiedy zapytasz o nie kogoś kto już skorzystał z takiej formy rozwoju.
A jeżeli nadal nie będziesz ich znał zadzwoń lub napisz a o wszystkim dokładnie Ci opowiem.

I oczywiście zapraszam na sesje, czekam własnie na Ciebie 🙂

Magdalena

Wpis z listopada 2105 r

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT