FRIS® to zaawansowane, proste i polskie narzędzie rozwojowe oparte na psychologii poznawczej. Trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Badanie FRIS® można wykonać indywidualnie lub dla całej grupy np. zespołów projektowych, kadry kierowniczej, zespołu sprzedażowego itp.

DLA KOGO BADANIE FRIS® ?
menadżerów,
liderów,
zespołów
specjalistów HR,
nauczycieli,
coachów, trenerów,
doradców zawodowych,
wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem.

Style FRIS®

styl myślenia

Styl Myślenia

Wyznaczony przez jedną dominującą perspektywę.                    
Opisuje typowy sposób, w jaki reagujemy w momencie zetknięcia z nową sytuacją oraz jak wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje.

Wyraża naturalne predyspozycje
Wskazuje na to, czemu nadawany jest największy priorytet oraz które mechanizmy myślowe są najchętniej i najintensywniej wykorzystywane. Daje możliwość określenia naturalnych predyspozycji, które objawiają się w różnym stopniu.

Jest niezmienny i trwały
Działa w sposób zbliżony do utrwalonych nawyków. Jest zauważalny już w wieku przedszkolnym i przez resztę życia nie ulega istotnym zmianom.

Styl działania

Jest określany przez Styl Myślenia
oraz wszystkie perspektywy FRIS®, które go uzupełniają. Te wspierające perspektywy wynikają z doświadczeń, wartości, przyzwyczajeń i / lub warunków funkcjonowania.

Określa przyjmowaną postawę
Wskazuje w jakich sytuacjach i w jaki sposób Styl Myślenia jest najskuteczniej wykorzystywany w praktyce, dzięki czemu Styl Działania dość łatwo jest zidentyfikować poprzez obserwację. Styl Działania przekłada się również na konkretną preferowaną rolę w zespole.

Wskazuje strategię działania
Wychodzi poza Twoją spontaniczną reakcję i opisuje m.in. to, czy preferujesz działania krótko- czy długoterminowe, współpracę czy niezależność, teorię czy praktykę.

Opisuje sposób osiągania celów
Łączy Styl Myślenia z indywidualnymi preferencjami i dzięki temu daje cenne wskazówki dotyczące m.in. właściwej i satysfakcjonującej roli zawodowej.

Model FRIS®

Perspektywa faktów
to koncentracja na tych elementach sytuacji, które wydają się być obiektywne i niepodważalne.

Perspektywa relacji
to wyczuwanie sytuacji jako sieci wzajemnych powiązań wraz z sobą jako ich uczestnikiem.

Perspektywa Idei
to postrzeganie sytuacji globalnie, jako punktu wyjścia do kreowania nowych, własnych koncepcji.

Perspektywa struktur
to docieranie do podstaw i przyczyn sytuacji poprzez analizę jej elementów składowych.

Obszary zastosowań FRIS®

Obszary zastosowań FRIS

FRIS® W BIZNESIE
Budowanie efektywnych zespołów
Raport zespołowy
Zarządzanie zespołami
Sprawna komunikacja w firmie
Szkolenia dla zespołów sprzedażowych
Skuteczna obsługa klienta
Zadania dopasowane do predyspozycji
Raport rekrutacyjny
Rozwój pracowników
Doradztwo zawodowe

FRIS® W COACHINGU  
Wsparcie w procesie zmian
Odkrywanie zasobów
Rozwój osobisty i zawodowy
Raport partnerski
Komunikacja w związku
Porozumienie i tolerancja

+48 692-492-838
m.kozicka@harmonybl.pl

Magdalena Kozicka

Coach, Trener biznesu