Co czyni nas silnymi? Co ułatwia pokonywanie kryzysów, niepowodzeń, trudnych sytuacji? Co powoduje, ze szybciej podnosimy się po porażce?

W odpowiedzi pomoże nam zrozumienie naszej odporności psychicznej.

Czym jest Odporność Psychiczna?

„To zdolność człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności”.
źródło: Clough & Earle 2002

„Odporność psychiczna jest podatną na kształtowanie cechą osobowości, która w dużym stopniu tłumaczy odmienne reakcje ludzi na te same lub podobne stresory, naciski i wyzwania bez względu na aktualne okoliczności. Cecha ta dotyczy skutecznego działania w warunkach presji, a nie jedynie tego, jak przetrwać.
Jest cechą uniwersalna i każdy ma do niej dostęp. To ona decyduje o tym, jak reagujemy, bez względu na okoliczności: czy to w pracy, czy w domu, podczas odpoczynku, zabawy, czy też w innym kontekście.”
źródło: „Odporność psychiczna” Dough Strycharczyk, Peter Clough

Odporność Psychiczna – model 4C

W modelu 4C ogólna odporność psychiczna opiera się na czterech filarach, które rozbudowane są o dodatkowe komponenty.

MODEL 4C 
Kontrola/poczucie wpływu (control);
W teorii kontrola to, stopień w jakim ludzie sterują swoim życiem.
W praktyce oznacza, iż osoby z jednego krańca skali czują, że ich wkład naprawdę się liczy i są zmotywowane do dawania z siebie jak najwięcej; te z drugiego krańca zaś uważają, że ich wkład jest mało ważny, dlatego nie angażują się tak bardzo, jak mogłyby.
W konsekwencji te pierwsze będą radziły sobie z wieloma rzeczami naraz, a te drugie – nie.

Komponenty kontroli:
– umiejętność zarządzania emocjami,
– poczucie wpływu na własne życie.

Zaangażowanie (commitment);
Wskazuje, w jaki sposób postrzegamy nasze cele i zadania, ile jesteśmy w stanie obiecać, zwłaszcza rzeczy konkretnych i mierzalnych, oraz do jakiego stopnia angażujemy się w spełnianie naszych obietnic.
W teorii skala ta pokazuje, na ile dana osoba jest w stanie wytrwać w dążeniu do celu lub realizacji zadania.
W praktyce pokazuje, że jeśli zadanie jest trudne a terminy są napięte, to osoby uzyskujące wysokie wyniki na skali zaangażowania są w stanie sobie z tym poradzić i osiągnąć cel. Natomiast osoby, które na skali zaangażowania osiągają niskie wyniki, nie potrafią w takich warunkach poradzić sobie z zadaniem.

Komponenty zaangażowania:
– zorientowanie na ukończenie zadania,
– zorientowanie na osiąganie celów.

Wyzwanie (challenge);
Mówi o tym, w jaki sposób my jako jednostki reagujemy na wyzwania rozumiane jako działanie lub wydarzenie, które postrzegamy jako odstępstwo od normy i które wymaga od nas elastyczności.
W teorii skala mierzy, na ile ktoś jest w stanie dostrzec w wyzwaniu szansę.
W praktyce na jednym krańcu skali znajdują się np. osoby, które doskonale funkcjonują w warunkach ciągłych zmian, a na przeciwnym – takie, które wolą minimalizować ekspozycję na zmiany i problemy z nimi związane, które preferują pracę w stabilnym środowisku.

Komponenty wyzwania:
– wyjście poza własne możliwości,
– ciągła nauka, doskonalenie.

Pewność siebie (confidence);
Skala pewności siebie mierzy, ile mamy w sobie wiary w to, że jesteśmy w stanie ukończyć trudne zadanie obarczone ryzykiem niepowodzenia, oraz wewnętrznej siły, aby w razie potrzeby ronić swoich racji. Ogólnie skala pewności siebie wskazuje, jak radzimy sobie z niepowodzeniami lub wyzwaniami.
W teorii osoby pewne siebie wierzą, że są w stanie ukończyć zadania, które innym ludziom – o podobnych zdolnościach, lecz mniejszej pewności siebie – mogą wydawać się trudne.
W praktyce osoby z jednego krańca skali potrafią przyjmować niepowodzenia jako coś naturalnego. Na drugim krańcu skali znajdują się osoby, które niepowodzenia wytrącają z równowagi, osłabiając ich wiarę w siebie.

Komponenty pewności siebie:
– wiara we własne umiejętności,
– pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Co nam daje wiedza o odporności psychicznej i co zrobić aby dowiedzieć się jaki mamy poziom odporności psychicznej?

Odporność psychiczna nie jest cecha jednolitą – składają się na nią zachowania, myśli i emocje, którym zawsze można się przyjrzeć i przynajmniej próbować modyfikować.

Prowadzone badania na przestrzeni lat w różnych środowiskach (biznesowych, sportowych, edukacyjnych) wskazują, że Odporność Psychiczna  jest bezpośrednio związana z
wydajnością,
pozytywnym zachowaniem,
dobrostanem,
aspiracjami,
atrakcyjnością na rynku pracy.

Wszystkie wskazane obszary powiązane ze sobą mają kluczowe znaczenie dla sukcesu osób oraz organizacji.

Kwestionariusz MTQ48 miarą odporności psychicznej.
Kwestionariusz powstał z myślą o bardzo konkretnej potrzebie świata biznesu. Początkowo był stosowany do sprawdzania skuteczności działania rozwijających się pracowników i menadżerów, zwłaszcza w środowiskach, w których trzeba sprostać dużym wyzwaniom lub działać w niesprzyjających okolicznościach.
Obecnie kwestionariusz MTQ48 badający odporność psychiczną znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w takich obszarach, jak:
edukacja,
biznes,
sport,
rozwój osobisty.

MTQ48 zawiera 48 pytań, jest przyjazny dla użytkownika, dostępny on-line, rzetelny, trafny i normatywny.

Co dalej? Co możemy zrobić kiedy już to wiemy? Czy odporność psychiczną można rozwijać?

Dobra wiadomość jest taka, że odporność psychiczną można rozwijać :).

Zanim rozpoczniemy zmiany w pierwszej kolejności trzeba jednak zrozumieć, dlaczego coś stwarza nam problem i dlaczego chcemy być bardziej odporni psychicznie.

Badanie odporności psychicznej MTQ48 jest wstępem do wypracowania indywidualnego i zespołowego planu rozwoju.
Praca nad odpornością psychiczną wpływa na:
zwiększenie efektywności pracy,
podwyższenie jakości wykonywanej pracy,
zwiększenie zaangażowania do działania,
lepsze radzenie sobie z trudnymi dniami i przeciwnościami,
umiejętność postrzegania niepowodzeń w odpowiednich proporcjach,
szybszy powrót do równowagi,
podwyższenie aspiracji zawodowych,
podwyższenie atrakcyjności na rynku pracy,
lepszą jakość snu.

Wiesz na jakim poziomie jest Twoja odporność psychiczna? Chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, presją czy wyzwaniami?
Jeśli jeszcze tego nie wiesz napisz do mnie lub zadzwoń i zamów badanie. Zapraszam Cię.

+48 692-492-838
m.kozicka@harmonybl.pl

Magdalena Kozicka

Coach, Trener biznesu