Points of You™ to wiodąca firma działająca w branży szkoleń rozwoju osobistego. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 147 krajów. Gry i narzędzia przetłumaczono na 18 języków. Inspiracją założycieli – Efrat Shani i Yarona Golana – był film podaj dalej „Kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z coachingiem, nie chodziło nam tylko o to, by pomagać firmom w osiąganiu lepszych wyników, chcieliśmy zmieniać życie ludzi. Życie prywatne i zawodowe”.
Koncepcją Points of You™ jest wiara, że na wszystko na świecie można spojrzeć z nieskończenie wielu punktów widzenia. Propagowane  wartości oraz metodologia działania uwalniają emocje, pozwalają na wgląd w siebie, rozwijają wyobraźnię, polegają na wzmacnianiu samoświadomości,  docierają do prawdziwych przekonań, poszerzają perspektywy, ułatwiają skupienie na istotnych spostrzeżeniach oraz skłaniają do podjęcia działań.

Kreatywne narzędzia Points of You™ mogą wykorzystać:

psycholog, trener rozwoju osobistego i zawodowego, terapeuta, instruktor, pracownik socjalni, specjalista ds. zasobów ludzkich, coach,
lider, menadżer, osoby zarządzające zespołem
organizacje szkolące profesjonalistów zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, działy HR
osoby prywatne zainteresowane rozwojem osobistym

+48 692-492-838
m.kozicka@harmonybl.pl

Magdalena Kozicka

Coach, Trener biznesu