14 Maj

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA ODPOWIEDZIĄ NA STRES ORGANIZACYJNY

Problemy w pracy, trudne relacje z szefem/współpracownikami, wzięcie kredytu lub jego spłata, przeprowadzka, ważne uroczystości osobiste, wystąpienia publiczne, szkoła dla dziecka, wybór studiów, przygotowanie się do wyjazdu na urlop…. brzmi znajomo? Czy któraś z wymienionych  lub inna sytuacja wywołuje u Ciebie przyspieszone bicie serca, szybszy oddech, bezsenność, rozdrażnienie, brak apetytu, napady głosu, poczucie niepokoju lub lęku? To może oznaczać reakcję stresową na zaistniałe zdarzenie.

Stres może dotyczyć każdego obszaru naszego życia. Obecny jest w życiu codziennym i zawodowym, w małej firmie i dużej korporacji. Niektóre osoby dobrze sobie radzą ze stresorami, z presją oraz wyzwaniami a inne gorzej.

Stres organizacyjny, czym jest?

Stres jest złożonym zjawiskiem, zależnym od cech osobowych człowieka oraz konsekwencją działań zewnętrznych w tym przypadku środowiska pracy.
Może być zjawiskiem pozytywnym lub negatywnym, jest nieunikniony, może być zjawiskiem wyniszczającym psychicznie i fizycznie, każdy z nas może różnie reagować na te same czynniki wywołujące stres.

 

Przyczyny występowania stresu w pracy:

 • przeciążenie ilościowe pracą – praca pod presją czasu, zaskakiwanie zadaniami, zbyt duża ilość pracy powodującą zabieranie jej do domu, zbyt mała ilość etatów,
 • przeciążenie jakościowe pracą – podejmowanie decyzji obarczonych dużą odpowiedzialnością, duża ilość pracy wymagającej nieustannego skupienia, dużej uważności, dylematy moralne,
 • niedociążenie jakościowe pracą – praca poniżej możliwości, niedostosowana do umiejętności, monotonna,
 • brak lub ograniczony zakres kontroli nad pracą – niemożność decydowania o sposobie wykonania pracy, brak informacji zwrotnej dotyczącej efektów pracy, , ciągłe zmiany warunków pracy, niewiedza dotycząca celu pracy,
 • brak jasności pełnionej roli zawodowej – brak przydzielonych zakresów obowiązków i uprawnień, brak szkoleń wprowadzających,
 • konflikt roli zawodowej – sprzeczne i niedostosowane do stanowiska wymagania co do pełnionych ról, wpływ pracy na życie rodzinne, częste wyjazdy służbowe, niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem, ciągła dyspozycyjność, niski prestiż społeczny, rak możliwości awansu,
 • brak wsparcia ze strony przełożonego lub współpracowników – konflikty między współpracownikami, system motywacyjny zorientowany na rywalizację między pracownikami, brak narzędzi do pracy, brak wiedzy o planach, zmianach, działaniach w firmie, trudności komunikacyjne z przełożonym lub współpracownikami w różnych sytuacjach wymagających szybkiej reakcji lub wsparcia, dyskryminacja, mobbing,
 • fizyczne warunki pracy – nieprzestrzeganie przepisów BHP.

 

Konsekwencje

Zdarza się, że radzimy sobie z niektórymi stresorami dzięki odpowiednio szybko zastosowanym działaniom lub przy wsparciu innych osób. Poradzenie sobie z trudną sytuacją zakończone sukcesem wpływa na wzrost poczucia pewności siebie, zadowolenie z wykonanej pracy, zwiększenie zasobu umiejętności i doświadczenia zawodowego.
A co może się wydarzyć gdy sprawy nie toczą się zgodnie z naszymi oczekiwaniami? Ten czarny scenariusz nie jest korzystny dla nikogo w organizacji – ani dla pracownika, ani dla przełożonego.
Długotrwały stres nie wpływa na nas dobroczynnie, ciągłe napięcia, strach, lęk, złość gniew, obniżone poczucie wartości, poczucie bezradności, utrata zaufania do siebie i otoczenia, mniej energii potrzebnej do działania może zakończyć się poważnymi kłopotami zdrowotnymi.  A jeśli pracownik boryka się z tak poważnymi trudnościami, których następstwem może być częsta absencja, niewywiązywanie się z powierzonych zadań, niedotrzymywanie terminów, spadek efektywności, utrata klientów i kontraktów, niekorzystny wizerunek firmy na zewnątrz, co w ostateczności wpłynie na wyniki finansowe organizacji.
Dla obu stron dobrym rozwiązaniem jest wypracowanie takich zasad i działań, które będą łagodziły lub nie dopuszczały do długotrwałego stresu.

Działanie:

 1. Autodiagnoza, poznanie przyczyn stresu to pierwszy krok do redukcji jego poziomu
 2. Obserwacja reakcji na stres
 3. Działanie, najlepiej dwutorowe. W pierwszym kroku redukujące stres w kolejnych wpływające na poprawę naszej odporności psychicznej.

 

W czym może Tobie pomóc badanie odporności psychicznej?

Za nim podejmiemy działania warto najpierw uświadomić sobie potrzebę. Działając odwrotnie może okazać się, że przystawiliśmy przysłowiową drabinę do nieodpowiedniej ściany i cały trud włożony w pracę nie przyniesie nam oczekiwanych zmian. Aby wiedzieć w jakich obszarach radzisz sobie gorzej ze stresorami i nad czym należy pracować warto wykonać badanie odporności psychicznej. Możesz również obserwować siebie, swoje reakcje, co Cię osłabia, a co wzmacnia w sytuacjach stresujących i na podstawie tychże obserwacji możesz podjąć odpowiednie kroki ograniczające stres. Po wypełnieniu kwestionariusza MTQ48 otrzymasz raport z interpretacją wyników oraz sesją omawiającą, podczas której zostaną omówione obszary do pracy.

W czym może pomóc organizacji badanie odporności psychicznej?

Która z firm nie chciałaby mieć w swoich szeregach zmotywowanych, z pozytywnym nastawieniem, skutecznych, nastawionych na poszukiwanie rozwiązań pracowników?
Wzmacnianie odporności psychicznej pracowników jest bardzo ważnym aspektem budowania wydajnej organizacji. Nie jest jedynym działaniem i nie rozwiąże wszystkich problemów natomiast może stać się kluczowym zadaniem, którego pierwszym krokiem może być zadanie odporności psychicznej organizacji.

Źródło www.pip.gov.pl

Magdalena

Wpis z grudnia 2019 r

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT