14 Maj

WARTOŚCI W BIZNESIE – CODZIENNE PRAKTYKI

Połowa sukcesu to wiedzieć, drugą połową jest działać.
Zarządzanie przez wartości obejmuje wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa niezależnie od jego wielkości. To dzięki wartościom – a właściwie postępowaniu wg wartości i komunikowaniu ich:

 • ułatwiamy proces zatrudnienia,
 • budujemy relacje wewnątrz firmy,
 • budujemy kulturę organizacji,
 • wspieramy pracowników,
 • budujemy jakość usług, produktów,
 • budujemy relacje z klientem, partnerem handlowym, konkurencją i otoczeniem

To wszystko ładnie brzmi pytanie jak to zrobić w praktyce?
W poprzednich wpisach poruszałam kwestię opłacalności zarządzania przez wartości oraz jak je określić i wdrażać. Dzisiaj chcę pokazać jak można wykorzystać wartości w codziennych praktykach.
Załóżmy, że jedną z wartości jaką wybraliśmy jest odpowiedzialność.

Definiujemy czym jest odpowiedzialność.

A więc dla mnie i mojej organizacji odpowiedzialność to:
świadomość zależności mojego działania na oczekiwany wynik, to identyfikacja z zadaniami do wykonania, to zaangażowanie w wykonywanie podjętych zadań, to dostrzeganie analizowanie i rozumienie otaczającej rzeczywistości, to ukierunkowanie na rozwiązywanie różnych sytuacji, to zdolność do konsekwentnego wykonywania podjętego zadania. To wszystko razem tworzy dla mnie odpowiedzialność.
Jeśli masz potrzebę możesz bardziej szczegółowo dookreślić odpowiedzialność.

Co sprawi, że ja i moi pracownicy będziemy brali odpowiedzialność za swoje działania:

 • sprecyzowane cele firmy, działu, pracownika,
 • akceptacja i zrozumienie idei firmy,
 • wewnętrzna motywacja,
 • jasne oczekiwania względem działań pracownika, klienta, partnera biznesowego,
 • bezpośrednia i jasna komunikacja,
 • wprowadzenie i propagowanie kultury firmy opartej na odpowiedzialności,
 • wprowadzenie i posługiwanie się językiem opisującym odpowiedzialność,
 • nagradzanie pracowników za podążanie we właściwym kierunku.

Warto tworzyć kodeksy dobrych praktyk, w których opiszemy istotne dla naszej firmy wartości i pożądane zachowania. Kodeksy do, których możemy się odwoływać, przytaczać zapisy i wykorzystywać podczas wdrożeń różnych działań. Nade wszystko najważniejsze jest postępowanie. Warto pamiętać, że przykład idzie z góry. Jeśli wymagasz odpowiedzialności od pracowników, klientów, partnerów handlowych sam bądź odpowiedzialny i bierz odpowiedzialność za swoje działania.

Jak jest u Ciebie?
Czy opowiedziałeś swoim pracownikom / klientom / partnerom biznesowym  jakimi wartościami się kierujesz?
Jeśli chcesz podsumuj swoje działania, przyjrzyj się każdemu z opisanych powyżej zagadnień i działaj.

Magdalena

Wpis z marca 2018

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT