13 Maj

WARTOŚCI W BIZNESIE – CZY TO SIĘ OPŁACA?

Pracując z właścicielami małych przedsiębiorstw w obszarze rozwoju coraz częściej pojawia się temat wartości. Padają pytania: Czy warto je wprowadzać do firmy? Jak o nich mówić?  Jak je wprowadzić do istniejących struktur i propagować w środowisku pracy? Jakimi wartościami się kierować w moim biznesie? Temat wartości jest jak temat rzeka, można o nim mówić, pisać, być świadomym jego wagi a ciągle będzie obszarem, któremu w firmach poświęca się zbyt mało uwagi.

Zacznijmy od tego czym są wartości.
Wartości mogą być życiowymi drogowskazami, ideami, standardami naszych postaw, myśli i zachowań, rzeczami lub sprawami dla nas ważnymi. Wartości mogą wskazać nam kim jesteśmy, jak żyjemy i jak postępujemy wobec innych ludzi. Mogą stać się motorem naszych działań lub ich celem. Dzięki nim osiągamy szczęście oraz satysfakcję w życiu osobistym oraz w pracy.
Pamiętajmy również to, że nie każdy człowiek ceni tak samo daną wartość i każdy może ją nieco odmiennie definiować.

Czy i dlaczego warto kierować się wartościami w biznesie.
To, co jest dla nas ważne i cenne wiele o nas mówi również w biznesie. Rotacja, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników, budowa lojalności i zaufania klientów lub kontrahentów, zarządzanie zmianą, realizacja założonych celów również finansowych  to wyzwania, które dotyczą każdej firmy niezależnie od jej wielkości i branży. Odpowiedzią na poszukiwanie rozwiązań w przytoczonych obszarach, na zdobycie wyróżnika i przewagi na konkurencyjnym rynku  może stać się system wartości.

Odpowiednio zdefiniowany zestaw wartości:
– decyduje o zachowaniu wewnątrz firmy,
– pomaga promować określone postawy pracowników,
– zwiększa lojalność i zaangażowanie pracowników,
– wzmacnia identyfikację pracownika z miejscem pracy,
– wspiera działania rekrutacyjne,
– wspiera rozwiązania w sytuacjach kryzysowych,
– pomaga w budowie spójnego z charakterem wizerunku firmy,
– zachęca klientów do korzystania z oferowanych usług,
– wyróżnia firmę na konkurencyjnym rynku.

Jak wartości przekładają się na korzyści?
Bardziej zaangażowani i zadowoleni pracownicy czerpią satysfakcję z pracy osiągają lepsze wyniki i są doskonałymi ambasadorami naszej marki. Zarządzanie przez wartości kształtuje harmonijną współpracę co w dłuższej perspektywie prowadzi do wzrostu efektywności działań, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów i w rezultacie do wzrostu zysków.

Wartości firmowe nie są jedynym rozwiązaniem na osiąganie sukcesów w biznesie ale jako swoistego  rodzaju kod stanowią ogromne wsparcie dla firmy. A nawet najlepiej zdefiniowany system wartości firmowych  nie zapewni sukcesu, jeśli nie będzie odpowiednio wdrożony, przestrzegany, jasno komunikowany wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Jeśli chcesz dowidzieć się więcej czytaj wtorkowy wpis: Jak określić wartości firmy? 

Magdalena

Wpis z czerwca 2018 r

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT