13 Maj

WARTOŚCI W BIZNESIE – JAK JE OKREŚLIĆ I WDRAŻAĆ?

Start to ważny moment w biznesie i poza działaniami na poziomie organizacyjnym warto pomyśleć co jest naszym  celem, jak go zrealizujemy, przy pomocy jakich wartości  niematerialnych będziemy działać, komunikować się z naszymi pracownikami, klientami i całym otoczeniem. Czym będziemy się wyróżniać na konkurencyjnym rynku.  Obok misji, wizji, strategii oraz kultury organizacyjnej wartości są fundamentem zarządzania.
Niezależnie od tego czy jesteśmy na początku drogi biznesowej czy prowadzimy firmę od jakiegoś czasu warto tworzyć biznes oparty na wartościach niematerialnych. Warto również pamiętać, że zarządzanie przez wartości to proces długofalowy wymagający wytrwałości, skupienia i konsekwencji w ustalonym działaniu.

Od czego zacząć?
Od planu i odpowiedzi na kilka istotnych pytań dotyczących misji, wartości, celów, strategii oraz kultury firmy. Jeśli masz ustalone te elementy warto sprawdzić czy są spójne i tworzą ze sobą całość.

Pod lupę bierzemy wartości.

 • Jakie wartości są dla Ciebie ważne?
 • Co one dla Ciebie oznaczają?
 • Jak je realizujesz?
 • Jak chciałbyś je realizować?
 • Jakie wartości w Twojej firmie są dla Ciebie ważne?
 • Co one oznaczają dla Twojej firmy?
 • Jak Twoja firma je realizuje?
 • Jak chciałbyś aby Twoja firma je realizowała?

Proces identyfikacji wartości w każdej firmie może przebiegać inaczej. Można je określić z poziomu właściciela / lidera w sposób autokratyczny lub drogą wspólnych poszukiwań z pracownikami.
Dokonując wyboru wartości ważne jest by ustalić ich definicje, rozmawiać o ich rozumieniu i celach wprowadzania w życie firmy. Podczas takich rozmów otrzymamy wiele informacji np.:
– jak ludzie postrzegają wybrane wartości i czy wg nich leżą w interesie firmy,
– czy ludzie są gotowi zaangażować się w realizację wybranych wartości,
– propozycje dołączenia innych wartości wspierających realizację celów firmy.
Ostatecznym działaniem podczas identyfikacji systemu wartości jest ich zdefiniowanie z różnych perspektyw: właściciela, kierownictwa, pracowników i klientów

Mamy wartości i co dalej?
Drugim krokiem wprowadzania wartości do firmy jest komunikacja. Przemyślana, otwarta komunikacja wewnątrz i na zewnątrz firmy jest bardzo istotna, od niej bowiem zależy sprawność wprowadzania zmian.

Komunikacja wewnątrz firmy:

 • Spotkania podczas, których:
  – opowiadamy o tym co było powodem i jak powstał system  wartości, jak może wpłynąć na firmę, zespoły, pracowników i odbiór przez klientów,
  – przedstawiamy misję i wartości biznesowe,
  – przybliżamy w jaki sposób wartości będą wdrażane w codzienną praktykę firmy.
 • Działania mające na celu budowanie świadomości pracowników odnośnie misji i wartości w firmie:
  – warsztaty w kontekście pracy z wartościami
  – wyjazdy integracyjne
  – notatki, plakaty, wiadomości e-mail – włączenie komunikacji o wartościach do codziennych działań komunikacyjnych firmy

Komunikacja na zewnątrz firmy:

 • obrazy kojarzone z określonymi wartościami umieszczane na materiałach firmowych (wizytówki, ulotki, wszelkiego typu reklamy, strona internetowa, media społecznościowe itp.)

Trzecim krokiem jest wykorzystanie wartości w codziennych praktykach, czyli procesy, procedury … ale o tym w następny wtorek.

Magdalena

Wpis z marca 2018 r

podobne wpisy

LEAVE A COMMENT