HARMONIA W BIZNESIE

Zbuduj znakomite relacje i pomagaj pracownikom osiągać imponujące wyniki

Oferta szkoleń dla biznesu

LIDER


Przywództwo to zestaw cech i kompetencji, które można w sobie wykształcić i rozwinąć.

EFEKTYWNY ZESPÓŁ


Silne poczucie przynależności i zaangażowania w realizację jasno zdefiniowanych celów.

STYLE MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS®

Najbardziej skuteczne zespoły, to te najbardziej zróżnicowane pod względem stylów poznawczych. 

COACHING ZESPOŁOWY

Praca całego zespołu na rzeczywistych wyzwaniach oraz wdrażanie wypracowanych celów.

WORK LIFE HARMONY

Można sprawić, aby dwie różne rzeczy współpracowały ze sobą, tworząc coś lepszego.

Chcesz by twój zespół pracował efektywnie,
był bardziej skuteczny i zorientowany
na relacje oraz zadania?

Chcesz nauczyć swój zespół włączania pracy do reszty życia w sposób sprzyjający szczęściu zarówno w domu, jak i firmie?